Slovo úvodem

Obchodní společnost VECTIGALIA s.r.o. je nově založenou obchodní společností poskytující daňové poradenství. Kvalitní poskytování daňového poradenství zastřešuje jednatelka společnosti JUDr. Bc. Eva Štěpánková, Ph.D. V oboru daňového poradenství se pohybuje od roku 2006, kvalifikační zkoušku daňového poradce úspěšně složila v roce 2011. Znalosti nabyté studiem práv a ekonomie rozšířené o praktické zkušenosti nabyté zaměstnáním v bankovním sektoru se rozhodla využít v poskytování ekonomického, daňového a souvisejícího právního poradenství v rámci obchodní společnosti VECTIGALIA s.r.o.

Od začátku své existence VECTIGALIA s.r.o. poskytuje komplexní služby v oblasti daňového poradenství (včetně mezinárodního zdanění) a souvisejícího právního poradenství, dále v oblasti ekonomického poradenství, poradenství v oblasti vedení účetnictví a daňové evidence, oblasti pojistného a cel.

Komplexnost nabízených služeb spočívá v pomoci při zahájení podnikání, po celou dobu trvání podnikání i při jeho ukončení. Pohledem od jednotlivostí typu náležitosti účetního dokladu až po konsekvence typu daňová kontrola, soudní spor a osobní či majetková odpovědnost zúčastněných osob.

Obchodní společnost VECTIGALIA s.r.o. je schopna s ohledem na rozsah a kvalitu služeb poskytnout poradenství obchodním společnostem tuzemským i zahraničním, popřípadě subjektům se zahraniční majetkovou účastí, působícím v různých sférách ekonomiky od výroby po služby. Stejně tak podnikajícím i nepodnikajícím fyzickým osobám či neziskovým subjektům z oblasti soukromého i veřejného života.

S ohledem na rozsah služeb spolupracuje obchodní společnost VECTIGALIA s.r.o. s odborníky z jiných oblastí, například odborníky na vedení účetnictví a daňové evidence, advokáty, notáři a znalci.

Obchodní společnost VECTIGALIA s.r.o. je vedena v seznamu právnických osob poskytujících daňové poradenství vedeném Komorou daňových poradců ČR a je v souladu s právními předpisy upravující daňové poradenství pojištěna z odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem daňového poradenství.