Osobní profil

Eva ŠtěpánkováJUDr. Bc. Eva Štěpánková, Ph.D.
jednatelka
daňový poradce ev. č. KDP ČR 04537
právník
Tel.: +420 732 178 007
E-mail: eva.stepankova@vectigalia.cz

Pracovní zkušenosti

aktuálnědaňový poradce obchodní společnosti VECTIGALIA s.r.o.
2006 - 2014zaměstnána v obchodní společnosti poskytující daňové poradenství nejprve jako asistent daňového poradce, po úspěšném složení kvalifikačních zkoušek jako daňový poradce
2005 - 2006zaměstnána v bankovním sektoru, segment korporátní klientely

Vzdělání

2011ukončeno doktorské studium na Západočeské univerzitě v Plzni, Fakultě právnické, udělen titul Ph.D.
2011složena kvalifikační zkouška dle zákona č. 523/1992 Sb., zapsána do seznamu daňových poradců vedeného Komorou daňových poradců ČR
2006ukončeno rigorózní řízení na Západočeské univerzitě v Plzni, Fakultě právnické, udělen titul JUDr.
1999 - 2005Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická
1999 - 2002Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická
1992 - 1999Masarykovo gymnázium v Plzni