Služby

Selektivní poradenství/služby:

  • poradenství v oblasti vedení účetnictví a daňové evidence
  • daňové poradenství v oblasti daňového práva hmotného, tj. ad hoc konzultace, sestavení a podání daňových přiznání (např. daň z příjmů, daň z přidané hodnoty, daň silniční, majetkové daně), posouzení rizikovosti operací
  • daňové poradenství v oblasti daňového práva procesního, tj. kompletní pomoc při zahájení a průběhu postupu k odstranění pochybností a daňových kontrol, sepis a podání odvolání a správních žalob, zastupování v řízení o odvolání a soudním řízení
  • poradenství v oblasti mezinárodního zdanění
  • poradenství v oblasti sociálního a zdravotního pojištění
  • poradenství v oblasti cel
  • související právní poradenství

Komplexní poradenství/služby:

  • poradenství při zahájení podnikání, v jeho průběhu i při ukončení
  • právní a daňová optimalizace
  • kompletní zastupování klienta ve věcech daní, pojistného a cel